C-RE-AID

Change-Research-Architecture-Innovation-Design, is een kleinschalige Tanzaniaans-Belgisch geregistreerde non-profit organisatie. In nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking proberen zij via doordachte bouwprojecten de levensomstandigheden te verbeteren en de armoede duurzaam te verminderen. Aandacht voor de lokale materialen en eigen cultuur is hierbij zeer belangrijk.

C-RE-AID werkt samen met studenten en scholen voor het realiseren van de projecten. Zij zijn onze plaatselijke organisator, begeleider en partner.

Meer info op www.c-re-aid.org